Strona Główna

Pomoc dla SP1

Uprzejmie prosimy naszych Sympatyków i Przyjaciół o przekazanie nam 1 % przy rozliczaniu podatku za rok 2014. Zebrane fundusze przeznaczamy na wspieranie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.

W roku 2014 Stowarzyszenie zakupiło i przekazało Szkole Podstawowej nr 1 sprzęt i pomoce na kwotę 4.942,15 zł (szachownice, zabawki do oddziałów przedszkolnych, krzesła, dywan do kl. 3a, pamięć do komputerów w prac. 13 i 27, siatka na ORLIK, pompki do piłek, taśma miernicza).

W I. kwartale 2015 roku zakupiliśmy i przekazaliśmy pomoce na kwotę 3.277,59 zł (mata gimnastyczna, pomoce do przyrody, zestawy filmów edukacyjnych dla edukacji wczesnoszkolnej).