Strona Główna

Zajęcia wakacyjne 2015

W dniach 29.06 – 3.07.2015 r. odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku zajęcia „Wakacje z zabawą i nauką” zorganizowane przez Stowarzyszenie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Alternatywy przez sport”.

W zajęciach uczestniczyło 31. uczniów, którzy podzieleni zostali na dwie grupy (w zależności od zainteresowań)

I grupa:

  • zajęcia plastyczne codziennie od godz. 9.00 do 10.00 w pracowni plastycznej. Zajęcia prowadziła p. Beata Kunik. Celem zajęć było rozwijanie wyobraźni, swobody twórczej, ekspresji, czerpanie przyjemności z własnej twórczości, poszukiwanie nowych odkrywczych rozwiązań.
  • zajęcia sportowo - rekreacyjne codziennie od godz. 10 do 13.00 w sali gimnastycznej i na Orliku. Zajęcia prowadziła p. Dorota Pawlik. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych zabawach takich jak: „Berek z piłką”, „Berek z szarfą”, „Lawina”, „Ogonki” itp. Bardzo chętnie brały udział w mini grach sportowych: rzucanka siatkarska, piłka ręczna, ringo, piłka nożna. Wykonywały ćwiczenia na obwodzie stacyjnym i z dużym zaangażowaniem pokonywały tory przeszkód.

II grupa:

  • zajęcia komputerowe codziennie od godz. 9.00 do 10.00 w pracowni informatycznej. Prowadząca zajęcia pani Henryka Komenda. Dzieci uczyły się tworzyć prezentacje multimedialne w programie Power Point. W tym zakresie poznały zasady tworzenia prezentacji, uczyły się wstawiać slajdy, zdjęcia, autokształty, tekst, animować slajdy i obiekty. W czasie zajęć dzieci korzystały z gier komputerowych i programów multimedialnych, a także uczyły się bezpiecznie korzystać z internetu.
  • zajęcia sportowo - rekreacyjne codziennie od godz. 10 do 13.00 w sali gimnastycznej i na Orliku. Zajęcia prowadził pan Dariusz Fineczko. W czasie codziennych zajęć dominowały gry i zabawy zespołowe tj. unihokej, piłka nożna, siatkowa, koszykowa, ręczna, a także badminton i tenis stołow.

y Po zajęciach uczestnicy spożywali dwudaniowy obiad w stołówce szkolnej, ufundowany przez Stowarzyszenie.

Zajęcia organizowane cyklicznie przez Stowarzyszenie przy wsparciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. Są zachętą dla dzieci do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, ciekawy i bezpieczny.