^Powrót na górę

Stowarzyszenie Sympatyków
i Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sanoku

mod

www.sympatycysp1.sanok.pl

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 to organizacja pożytku publicznego

KRS: 0000342345

Kontakt

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku

 

Aleja Szwajcarii 5
38-500 Sanok

tel/fax: 134633492
e-mail: stsp1sanok@poczta.onet.pl

Strona Główna

Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 19 listopada podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.  Walne Zebranie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku we wtorek 5 stycznia 2015 r. o godz. 17.00. W razie braku kworum, drugi termin wyznaczono na godz. 19.00 w tym samym dniu.

Planowany porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebraniam.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza / Protokolanta.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 9. .Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. Głosowanie w/s udzielenia i podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za rok 2015 oraz podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
 11. Wybór członków Zarządu na lata 2016-2017.
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej na lata 2016-2017.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013. Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.  All Rights Reserved.