Strona Główna

Posiedzenie Zarządu

W dniu 3.12.2013 r. odbyło sie posiedzenie Zarządu, w czasie którego między innymi:

  1. Pani wiceprezes Małgorzata Stepek przedstawiła informacje o sprzedaży cegiełek. Sprzedaż została zamknięta 30 listopada 2013 r. Cegiełki, które nie zostały sprzedane zniszczono w niszczarce.
  2. Jednogłośnie podjęto uchwałę o zwróceniu się do Starostwa Powiatowego z prośbą o zgodę na emisję cegiełek w roku 2014. Ilość cegiełek: 1 zł - 360 szt. 2 zł - 288 szt. 5 zł - 252 szt. 10 zł - 126 szt. 20 zł - 72 szt. Projekt graficzny przygotowany przez p. Henrykę Komendę został zaakceptowany przez Zarząd.
  3. Omówiono organizację Turnieju Rodzinnego i podjęto decyzję, że X Turniej Rodzinny zorganizowany zostanie 11 stycznia 2014 r.
  4. Podjęto decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia na dzień 8.01.2014 r.
  5. Rozpatrzono podania o dofinansowanie imprez:
  • Konkurs „Góra Grosza” – 50 zł.
  • Konkurs Samorządu Uczniowskiego na najlepszy zespół klasowy w roku szkolnym 2013/2014 – 100 zł.
  • Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego – 100 zł.
  • Konkurs kolęd p. M. Dec - 150 zł 

 

Inwentaryzacja cegiełek

przeprowadzona w dniu 2.12.2013 r.

 

nominał

ilość wydruk.

(szt.)

wartość

wydruk.

zł.

stan w dniu 2.12.2013 r.

(szt.)

wartość

zł.

sprzedano
szt.

sprzedano
na kwotę

zł.

1 zł

360

   360,00

54

     54,00

274

306,00

2 zł

288

   576,00

199

   398,00

82

178,00

5 zł

252

1.260,00

195

975,00

47

285,00

10 zł

126

1.260,00

81

   810,00

44

450,00

20 zł

72

1.440,00

38

   760,00

25

680,00

 

razem

4.896,00

 

2.997,00

 

1.899,00