^Powrót na górę

Stowarzyszenie Sympatyków
i Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sanoku

mod

www.sympatycysp1.sanok.pl

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 to organizacja pożytku publicznego

KRS: 0000342345

Kontakt

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku

 

Aleja Szwajcarii 5
38-500 Sanok

tel/fax: 134633492
e-mail: stsp1sanok@poczta.onet.pl

Strona Główna

Rozliczenie zbiórki publicznej 2014

STSP1.   80 /14                                                                                        Sanok, 3.12.2014 r.

Sprawozdanie finansowe ze zbiórki publicznej

prowadzonej w okresie od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r. w postaci sprzedaży cegiełek wartościowych na podstawie pozwolenia wydanego przez Starostwo Powiatowe w Sanoku w formie decyzji nr SO.5311.1.2014 Starostwa Powiatowego z dn. 10.01.2014 r.

1. Rozliczenie zbiórki cegiełek

nominały cegiełek

Ilość wydrukow. cegiełek

(szt.)

Wartość wydruk. cegiełek

(PLN)

Sprzedane cegiełki

(szt.)

Kwota uzyskana ze sprzedaży cegiełek w PLN Ilość nie sprzedanych cegiełek (szt.)
1 zł 360    360,00 96      96,00 264
2 zł 288    576,00 103    206,00 185
5 zł 252 1.260,00 72    360,00 180
10 zł 126 1.260,00 79    790,00 47
20 zł    72 1.440,00 57 1.140,00 15
Razem 1.098 4.896,00 407 2.592,00 691

W ramach zbiórki sprzedano cegiełki o łącznej wartości 2.592,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa 00/100)

2. Koszty przeprowadzenia zbiórki

Rodzaj kosztu Kwota wydatku w PLN
wydruk cegiełek 243,85
opłata skarbowa za wydanie zgody na sprzedaż cegiełek status opp zwoln. z opłaty
Razem: 243,85

3. Dochód ze sprzedaży cegiełek

Przychody ze sprzedaży cegiełek 2.592,00
Koszty zbiórki 243,85
Dochód ze zbiórki 2.348,15
Koszty w stosunku do zebranej kwoty ( %) 6,32

Cegiełki, które nie zostały sprzedane, zostały komisyjnie zniszczone w dniu 1.12.2014 r. Dochód ze zbiórki publicznej w postaci sprzedaży cegiełek w całości został przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia. Szczegółowe dane finansowe zostaną zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2014 rok oraz w sprawozdaniu merytorycznym Stowarzyszenia.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013. Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.  All Rights Reserved.