^Powrót na górę

Stowarzyszenie Sympatyków
i Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sanoku

mod

www.sympatycysp1.sanok.pl

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 to organizacja pożytku publicznego

KRS: 0000342345

Kontakt

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku

 

Aleja Szwajcarii 5
38-500 Sanok

tel/fax: 134633492
e-mail: stsp1sanok@poczta.onet.pl

Strona Główna

Absolutorium dla Zarządu

W czwartek 8 stycznia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 27. członków. J

ednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 r. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium za 2014 r.

Sprawozdania znajdują się w zakładce „Sprawozdania”.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013. Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.  All Rights Reserved.