Strona Główna

Absolutorium dla Zarządu

W czwartek 8 stycznia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 27. członków. J

ednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 r. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium za 2014 r.

Sprawozdania znajdują się w zakładce „Sprawozdania”.