^Powrót na górę

Stowarzyszenie Sympatyków
i Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sanoku

mod

www.sympatycysp1.sanok.pl

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 to organizacja pożytku publicznego

KRS: 0000342345

Kontakt

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku

 

Aleja Szwajcarii 5
38-500 Sanok

tel/fax: 134633492
e-mail: stsp1sanok@poczta.onet.pl

Strona Główna

Aktualności

Wakacyjne zabawy rekreacyjno-artystyczne

W dniach 27.06-1.07.2016r. odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku zajęcia "Wakacyjne zabawy sportowo-artystyczne", zorganizowane jako zadanie publiczne przez nasze Stowarzyszenie wraz z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sanoku - "Alternatywy przez sport".

Do udziału w zajęciach zakwalifikowano wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski (28).

Zajęcia artystyczne odbywały się codziennie w dwóch grupach według zgłoszenia (w godz. 9.00-10.00). Po zajęciach artystycznych dzieci dzielono na dwie grupy sportowe: młodszą-kl. 0-2; i starszą -kl. 3-6 (w godz. 10.00-13.00).

Czytaj więcej...

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

W okresie od 26.01.2015r. do 28.02.2016r. nasze Stowarzyszenie prowadziło zbiórkę publiczną "Pomagamy Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku" (zarejestrowaną w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod nr 2015/234/OR).

Zebraliśmy w tym okresie kwotę 2.162,75 zł.  Całą sumę przeznaczyliśmy na pomoc szkole:

-zakup filmów edukacyjnych kl. 1-3   270,75 zł

-zakup i dofinansowanie nagród w konkursach szkolnych, plebiscycie sportowym, Turniejach Rodzinnych    1.319,95 zł

-dofinansowanie wyjazdów na konkursy i eTwinning   356,80 zł

Koszt zakupu skarbonek i wydruku cegiełek to 215,25 zł. Zbiórkę zamierzamy kontynuować przez następny rok.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, szczególnie Rodzicom !

1% podatku

Nasze Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku ma status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że można przekazać nam 1 % podatku. KRS: 0000342345

Prosimy zatem Państwa o pamięć o nas przy rozliczaniu podatku za 2015 rok i przekazanie nam 1 % podatku.

Zebrane fundusze chcemy przeznaczyć, zgodnie ze Statutem, na wspieranie Szkoły – zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły,  nagrody na konkursy szkolne i turnieje rodzinne, zorganizowanie zajęć wakacyjnych itp.

Równocześnie składamy serdeczne podziękowania tym , którzy przekazali nam swój 1 % w ubiegłym roku.

Nasz KRS: 0000342345

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

5 stycznia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 15. członków. 

Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i sprawozdania finansowe za 2015 r.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2015 r.

Dokonano również wyboru Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej (informacja w zakładce „O nas”.

Sprawozdania znajdują się w zakładce „Sprawozdania”.

Życzenia Świąteczne

choinka1Radosnych, spokojnych

oraz rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,

a także wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym 2016 roku

wszystkim

Członkom, Sympatykom,

Darczyńcom i Sponsorom

składa

Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 19 listopada podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.  Walne Zebranie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku we wtorek 5 stycznia 2015 r. o godz. 17.00. W razie braku kworum, drugi termin wyznaczono na godz. 19.00 w tym samym dniu.

Planowany porządek Walnego Zebrania:

Czytaj więcej...

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013. Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.  All Rights Reserved.