^Powrót na górę

Stowarzyszenie Sympatyków
i Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sanoku

mod

www.sympatycysp1.sanok.pl

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 to organizacja pożytku publicznego

KRS: 0000342345

Kontakt

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku

 

Aleja Szwajcarii 5
38-500 Sanok

tel/fax: 134633492
e-mail: stsp1sanok@poczta.onet.pl

Strona Główna

Aktualności

Zajęcia wakacyjne 2015

W dniach 29.06 – 3.07.2015 r. odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku zajęcia „Wakacje z zabawą i nauką” zorganizowane przez Stowarzyszenie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Alternatywy przez sport”.

W zajęciach uczestniczyło 31. uczniów, którzy podzieleni zostali na dwie grupy (w zależności od zainteresowań)

Czytaj więcej...

XIII. Turniej Rodzinny

W sobotę 30 maja odbędzie się Piknik Rodzinny z okazji Święta Szkoły.

Tradycyjnie organizujemy z tej okazji Turniej Rodzinny dla uczniów klas 1-3 w godz. od 9.00 do 11.00 na ORLIKU.

Startują dzieci wraz z dorosłym opiekunem. Obowiązują stroje sportowe i dobre humory !!!

Zgłoszenia pisemne do 26 maja (wtorek) przyjmują wychowawcy oraz pani Henryka Komenda (sala 13) i pan Roman Lechoszest (kantorek wf).

"Wakacje z zabawą i nauką"

Informujemy, że Stowarzyszenie we współpracy z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje zajęcia edukacyjno-rekreacyjne w terminie od 29 czerwca do 3 lipca br. Zajęcia będą się odbywać w godz. od 9.00 do 13.00 w dwóch 15 - osobowych grupach (uczniowie klas 1-6):

I. grupa - zajęcia plastyczne i sportowo - rekreacyjne

II. grupa - zajęcia komputerowe i sportowo-rekreacyjne

Na zakończenie zajęć codziennie uczestnicy dostaną obiad ufundowany przez Stowarzyszenie.

Karty uczestnictwa są do odbioru u p. Henryki Komendy. Zwrot wypełnionych kart do sekretariatu szkoły do 11 czerwca (czwartek).

Pomoc dla SP1

Uprzejmie prosimy naszych Sympatyków i Przyjaciół o przekazanie nam 1 % przy rozliczaniu podatku za rok 2014. Zebrane fundusze przeznaczamy na wspieranie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.

W roku 2014 Stowarzyszenie zakupiło i przekazało Szkole Podstawowej nr 1 sprzęt i pomoce na kwotę 4.942,15 zł (szachownice, zabawki do oddziałów przedszkolnych, krzesła, dywan do kl. 3a, pamięć do komputerów w prac. 13 i 27, siatka na ORLIK, pompki do piłek, taśma miernicza).

W I. kwartale 2015 roku zakupiliśmy i przekazaliśmy pomoce na kwotę 3.277,59 zł (mata gimnastyczna, pomoce do przyrody, zestawy filmów edukacyjnych dla edukacji wczesnoszkolnej).

Zbiórka Publiczna

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku informuje, że od 26.01.2015 r. do 28.02.2016 r. prowadzić będzie zbiórkę publiczną Nr 2015/234/OR pod hasłem „Pomagamy Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku”.

Będziemy zbierać datki do oznakowanych puszek, w zamian wręczymy cegiełki (można wybrać spośród pięciu różnych wzorów).

Zapraszamy.

Absolutorium dla Zarządu

W czwartek 8 stycznia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 27. członków. J

ednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 r. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium za 2014 r.

Sprawozdania znajdują się w zakładce „Sprawozdania”.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013. Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.  All Rights Reserved.