^Powrót na górę

Stowarzyszenie Sympatyków
i Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sanoku

mod

www.sympatycysp1.sanok.pl

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 to organizacja pożytku publicznego

KRS: 0000342345

Kontakt

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku

 

Aleja Szwajcarii 5
38-500 Sanok

tel/fax: 134633492
e-mail: stsp1sanok@poczta.onet.pl

Strona Główna

Aktualności

Pomoc dla SP1

Uprzejmie prosimy naszych Sympatyków i Przyjaciół o przekazanie nam 1 % przy rozliczaniu podatku za rok 2014. Zebrane fundusze przeznaczamy na wspieranie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.

W roku 2014 Stowarzyszenie zakupiło i przekazało Szkole Podstawowej nr 1 sprzęt i pomoce na kwotę 4.942,15 zł (szachownice, zabawki do oddziałów przedszkolnych, krzesła, dywan do kl. 3a, pamięć do komputerów w prac. 13 i 27, siatka na ORLIK, pompki do piłek, taśma miernicza).

W I. kwartale 2015 roku zakupiliśmy i przekazaliśmy pomoce na kwotę 3.277,59 zł (mata gimnastyczna, pomoce do przyrody, zestawy filmów edukacyjnych dla edukacji wczesnoszkolnej).

Zbiórka Publiczna

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku informuje, że od 26.01.2015 r. do 28.02.2016 r. prowadzić będzie zbiórkę publiczną Nr 2015/234/OR pod hasłem „Pomagamy Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku”.

Będziemy zbierać datki do oznakowanych puszek, w zamian wręczymy cegiełki (można wybrać spośród pięciu różnych wzorów).

Zapraszamy.

Absolutorium dla Zarządu

W czwartek 8 stycznia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 27. członków. J

ednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 r. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium za 2014 r.

Sprawozdania znajdują się w zakładce „Sprawozdania”.

Rozliczenie zbiórki publicznej 2014

STSP1.   80 /14                                                                                        Sanok, 3.12.2014 r.

Sprawozdanie finansowe ze zbiórki publicznej

prowadzonej w okresie od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r. w postaci sprzedaży cegiełek wartościowych na podstawie pozwolenia wydanego przez Starostwo Powiatowe w Sanoku w formie decyzji nr SO.5311.1.2014 Starostwa Powiatowego z dn. 10.01.2014 r.

1. Rozliczenie zbiórki cegiełek

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się 8 stycznia 2015 r. o godz. 18.00 w pokoju nauczycielskim w SP1.

W razie braku kworum drugi termin to 8 stycznia 2015 r. o godz. 20.00 w tym samym miejscu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków.

XII. Turniej Rodzinny

Zapraszamy serdecznie uczniów klas 1 - 4 wraz z rodzicami na XII. Turniej Rodzinny w sobotę 6 grudnia w godz. od 9.00 do ok. 12.00. Turniej odbędzie się w dużej sali gimnastycznej. Wejście do szkoły od strony segm. wf.

Obowiązują stroje sportowe i dobry humor !

Zgłoszenia pisemne przyjmują wychowawcy oraz p. M. Stepek do czwartku 4 grudnia. Ponieważ część szkoły z szatniami będzie niedostępna, prosimy uczniów, aby w piątek 5 grudnia zabrali z szatni obuwie sportowe na turniej.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013. Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.  All Rights Reserved.