^Powrót na górę

Stowarzyszenie Sympatyków
i Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sanoku

mod

www.sympatycysp1.sanok.pl

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 to organizacja pożytku publicznego

KRS: 0000342345

Kontakt

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku

 

Aleja Szwajcarii 5
38-500 Sanok

tel/fax: 134633492
e-mail: stsp1sanok@poczta.onet.pl

Strona Główna

Aktualności

Nasza pomoc dla SP 1 w 2018 r.

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół SP nr 1 w Sanoku informuje, że ze środków pozyskanych ze zbiórki publicznej i 1 %, zakupiliśmy i przekazaliśmy dla SP 1 w roku 2018:

 • drążek gimnastyczny – 3.231,58 PLN
 • szafki szatniowe – 4.270,00 PLN
 • skakanki – 35,00 PLN
 • lustra – 300,00 PLN
 • nagrody dla najlepszych sportowców w roku szk. 2017/18 - 946,14 PLN
 • nagrody w konkursach szkolnych 363,65 PLN
 • nagrody w Turniejach Rodzinnych - 1.393,95 PLN
 • dofinansowanie wyjazdu reprezentacji Szkoły na Mistrzostwa Polski w drużynowych biegach przełajowych – 378,00 PLN

Razem 10.918,32 PLN

Wszystkim, którzy podarowali nam swój 1 % za 2017 r. oraz tym, którzy wzięli udział w naszej zbiórce - serdecznie dziękujemy. Zbiórka trwa nadal.

W Nowym Roku życzymy pomyślności w każdym jego dniu i prosimy o zachowanie nas w pamięci, licząc na dalsze Państwa wsparcie i współpracę.

XX. Mikołajkowy Turniej Rodzinny

W sobotę 15 grudnia 2018 r. odbędzie się XX. Mikołajkowy Turniej Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół SP1 w Sanoku. Startują w nim: rodzic (lub inny dorosły opiekun) + dziecko. Zapraszamy uczniów klas 1 – 3.

Turniej odbędzie się w dużej sali gimnastycznej, początek o godz. 9.00, czas trwania ok. 2 – 2,5 godz., obowiązują: strój i obuwie sportowe oraz dobry humor niezbędny do zabawy.

Pisemne zgłoszenia par rodzinnych przyjmują wychowawcy kl. 0-3 oraz p. H. Komenda do 29 listopada 2018 r. (piątek).

Informacja o 1%

Informujemy, że otrzymaliśmy odpisy 1 % za rok 2017 w łącznej kwocie 5.104,01 zł.

US Sanok   3 350,91 zł

US Środa Śląska   764,20 zł

US Kraków-Nowa Huta 515,40 zł

US Lesko   258,20 zł

US Stargard 87,20 zł

US Krosno   69,40 zł

US Brzozów   58,70 zł

Serdecznie wszystkim darczyńcom dziękujemy!

XIX Turniej Rodzinny - ogłoszenie

W sobotę 9 czerwca 2018 r. r. odbędzie się XIX. Turniej Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół SP1 i Szkołę Podstawową nr 1.

Startują w nim tradycyjnie rodzic (lub inny dorosły opiekun) + dziecko. Turniej odbędzie się w sali gimnastycznej - wejście od strony sali), początek o godz. 9.00, czas trwania ok. 2 - 2,5 godz. Obowiązują: obuwie i stroje sportowe oraz dobry humor. Ponieważ część szkoły z szatniami będzie zamknięta, proszę w piątek zabrać z szatni obuwie sportowe.

Zgłoszenia pisemne par rodzinnych przyjmują wychowawcy oraz p. Henryka Komenda i pan Roman Lechoszest do piątku 25 maja.

Prośba o wsparcie

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół SP nr 1 w Sanoku oraz Dyrekcja Szkoły zwracają się z gorącą prośbą do Rodziców i Pracowników szkoły o wsparcie Stowarzyszenia, przekazując 1% podatku za rok 2017.

Nasz KRS to 0000 34 2345

W roku 2017, dzięki zebranym funduszom, zakupiliśmy i przekazaliśmy szkole:

 • narty biegowe dla uczniów,
 • laptop,
 • siedziska (pufy) dla uczniów,
 • granulat uzupełniający do siedzisk,
 • piłeczki do suchego basenu w sali zabaw,
 • podkładki do myszek w sali komputerowej.

Łączna wartość przekazanego sprzętu to 6.219,82 zł.

W styczniu 2018 r. zakupiliśmy:

 • 7 szafek skrytkowych dla 56. ucz. kl. 4-7 o wartości 4.270 zł
 • drążek gimnastyczny o wartości 3.231,58 zł.

Ponadto finansujemy nagrody w konkursach, zawodach i turniejach orgnizowanych w szkole.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sympatyków i Przyjaciół SP1 w Sanoku odbędzie się w pokoju nauczycielskim SP1 w dniu 22 stycznia 2018r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

W razie braku kworum drugi termin w tym samym dniu o godz. 19.00

Planowany porządek zebrania w dniu 22.01.2018r.:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza / Protokolanta.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2017.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. Głosowanie w/s udzielenia i podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
 11. Wybór członków Zarządu na lata 2018-2019.
 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na lata 2018-2019.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013. Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.  All Rights Reserved.