Informacja o przekazanej pomocy i działalności

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku pragniemy gorąco podziękować za wsparcie naszych działań poprzez udział
w zbiórce publicznej i przekazaniu 1% podatku.

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i statutu. Nasza aktywność skierowana jest na realizację inicjatyw służących dobru uczniów, ich nauczycieli, mieszkańców Sanoka, a zwłaszcza dzielnicy Błonie, promocję działań Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku, wspieranie inicjatyw kulturalnych i oświatowych uczniów.

Chcemy poinformować, że ze środków pozyskanych ze zbiórki publicznej i 1 %, zakupiliśmy i przekazaliśmy dla SP 1 w roku 2019:

  • zestaw do zajęć z robotyki – 3.437,00 PLN
  • sprzęt sportowy – 571,88 PLN
  • nagrody w Turniejach Rodzinnych – 886,50 PLN
  • upominki dla uczestników akcji promującej SP1 wśród dzieci i rodziców Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku – 119,27 PLN
  • nagrody dla „10 najlepszych sportowców-dziewcząt” i „10 najlepszych sportowców-chłopców” spośród uczniów SP1 w roku szk. 2018/2019 – 1.475,29 PLN
  • nagrody w konkursach szkolnych – 456,84 PLN
  • dofinansowanie wyjazdu reprezentacji Szkoły na Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym – 141,60 PLN

Razem 7.088,38 PLN

Wszystkim, którzy podarowali nam swój 1 % za 2018 r. oraz tym, którzy wzięli udział
w naszej zbiórce - serdecznie dziękujemy. Zbiórka trwa nadal.

W Nowym Roku życzymy pomyślności w każdym jego dniu i prosimy o zachowanie nas
w pamięci, liczymy na dalsze Państwa wsparcie, współpracę i ofiarność.

Prezes Stowarzyszenia

Roman Lechoszest