Informacja o 1%

Informujemy, że otrzymaliśmy odpisy 1 % za rok 2017 w łącznej kwocie 5.104,01 zł.

US Sanok   3 350,91 zł

US Środa Śląska   764,20 zł

US Kraków-Nowa Huta 515,40 zł

US Lesko   258,20 zł

US Stargard 87,20 zł

US Krosno   69,40 zł

US Brzozów   58,70 zł

Serdecznie wszystkim darczyńcom dziękujemy!