^Powrót na górę

Stowarzyszenie Sympatyków
i Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sanoku

mod

www.sympatycysp1.sanok.pl

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 to organizacja pożytku publicznego

KRS: 0000342345

Kontakt

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku

 

Aleja Szwajcarii 5
38-500 Sanok

tel/fax: 134633492
e-mail: stsp1sanok@poczta.onet.pl

Sprawozdania - 2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 r. - pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017 r. - pobierz

Bilans na dzień 31.12.2017 r. - pobierz

Rachunek wyników sporządzony za rok 2017 r. - pobierz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2017 r. - pobierz

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar - pobierz

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej - pobierz

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013. Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.  All Rights Reserved.